Vision and Mision

مجتمع اموزشی صدرا با هدف ارتقاء سیستم اموزشی و تربیت نیروی  متعهد وکارشناس  برای ایران اسلامی با به کارگیری  نیروی متعهد و متخصص وارد عرصه اموزش شده است.این مجتمع  در زمینه های اموزش دوره های مدیریت برای  دانشجویان  کارمندان و مدیران سازمانها و صنایع , زبان انگلیسی  فعال میباشد ضمنا این مجتمع با موسسات و کالجهای زیر قرارداد  همکاری مشترک  دارد. در زمینه زبان انگلیسی با دکتر محسن شکوه  و کالج کمبریج الاخلاص و  همچنین در زمینه  مدیریت با سازمان مدیریت استانداری مازندران  و مجتمع اساد نماینده انستیتو ایزیران قرارداد دارد . کار اموزان بعد از اتمام دوره های تخصصی در  نمایندگی های مجتمع صدرا نایل به اخذ گواهی نامه معتبر از مجاری فوق خواهند شد اموزشگاهها و موسسات زیر نمایندگی های  مجتمع صدرا در استان مازندران می باشند..

ورود

معرفي

مدیر اجرائی مجتمع اموزشی صدرا
اقای مقداد احمدی-MBA

مدیر دیپارتمان مدیریت
اقای محمد علی زلیکانی

مدیر دیپارتمان زبان انگلیسی
خانم مهرنوش جبلی(کارشناسی ارشد اموزش زبان انگلیسی)

Related Brands